Výsledky 15.ročníku (2016)

Slavnostní vyhlášení výsledků 15.ročníku soutěže Cesty městy proběhlo 20.září 2016 v Mladé Boleslavi. Oceněno bylo celkem 6 měst a obcí.

Přehled oceněných soutěžních řešení

 
Sázava (okr.Ústí nad Orlicí): Visutá lávka (Čestné uznání Hodnotící komise za originální přístup k řešení dopravní bezpečnosti v obci)

Tábor: Nábřežní zóna (Čestné uznání hodnotící komise za příkladnou revitalizaci nábřeží Lužnice

Třeboň: Úpravy dopravního režimu v centru města (Cena Nadace Partnerství za zapojení veřejnosti do procesu plánování a realizace dopravních řešení)

Litoměřice: Modernizace a dostavba autobusového nádraží, I. etapa (Cena Nadace Partnerství za přínos pro zkvalitnění provázanosti hromadné a individuální dopravy)

Kraslice: Klidová zóna (Cena časopisu Moderní Obec za příkladné řešení veřejného prostranství)

Uherský Brod: Cena společnosti Škoda Auto za dlouhodobý přístup a systematickou podporu vzdělávacích a dalších aktivit zaměřených na zvyšování dopravní bezpečnosti 
 
23.8.2016

Tradičně v rámci Evropského týdne mobility, 20. září, se uskuteční konference při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže Cesty městy.

 
 
generální partner