Hodnotící komise

Kvalitu soutěžních řešení posuzuje hodnotící komise, v níž jsou zastoupeni reprezentanti všech relevantních oborů (projektování dopravních staveb, urbanistika, výzkum dopravní bezpečnosti, odborná média…). Členství v komisi je čestnou funkcí bez nároku na finanční odměnu.

ČLENOVÉ KOMISE

Milena Antonovičová, pracovní skupina Bariéry, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Luděk Bartoš, EDIP s.r.o
Dominika Matarazzo, Škoda Auto a.s.
Miroslav Kundrata, Nadace Partnerství
Jaroslav Martinek, koordinátor rozvoje cyklistické dopravy ČR
Jan Mužík, Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT.
Jindřich Frič, Centrum dopravního výzkumu v.v.i.
Ivan Ryšavý, měsíčník Moderní obec
 
23.8.2016

Tradičně v rámci Evropského týdne mobility, 20. září, se uskuteční konference při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže Cesty městy.

 
 
generální partner