Uherský Brod

Dopravní terminál - II.etapa
CESTY MĚSTY 2016: Cena společnosti Škoda Auto za dlouhodobý přístup a systematickou podporu vzdělávacích a dalších aktivit zaměřených na zvyšování dopravní bezpečnosti
 
Původní stav
Původně byly části zpevněných ploch prostoru před budovou ČD, a. s. využívány jako zastávky místní a linkové autobusové dopravy a pro dopravní obsluhu. Část ploch byla zastavěna objekty pro skladování. Řešení dopravních obslužných potřeb v Uherském Brodě bylo zahájeno stavbou pěší přístupové lávky. Její uvedení do provozu v roce 2010 zlepšilo dostupnost železniční a zčásti autobusové dopravy pro pěší. Nedořešen zůstal prostor okolo odbavovací budovy ČD, a. s. Přetrvávalo rozdělení železničních a autobusových uzlů (vzdálenost stávajícího autobusového nádraží cca 0,5 km dále od centra města, které bylo původně vybudováno pro dojížďku do České zbrojovky postupně ztrácelo na významu). 
Realizované změny
Vybudováno 12 nových zastřešených autobusových stání bezprostředně navazujících na železniční perón v délce 150 m. Na nově realizovaném parkovišti západ vzniklo 83 parkovacích míst v režimu Park+Ride pro cestující veřejnou hromadnou dopravou. Dalších 35 míst v režimu Kiss+Ride  určených pro krátkodobé zastavení k přestupu na hromadnou dopravu je pak k dispozici na východní straně poblíž nádražní budovy. Zázemí najdou cestující v nádražní budově, kterou do původní krásy zrekonstruovaly České dráhy. Namísto rušného dopravního uzlu se prostor před nádražní budovou proměnil v klidovou zónu, stejně jako tomu bylo v minulosti, kdy byl využíván jako veřejné prostranství se zelení. Novým prvkem je dominantní fontána s uměleckým dílem sochaře Ondřeje Olivy a pylon s hodinami. Přibylo 41 nových laviček, 60 stání jízdních kol a vysazeno bylo 24 stromů. Cestujícím slouží k lepší informovanosti o příjezdech a odjezdech spojů vlaků i autobusů nový informační systém, řešený ve spolupráci s partnerem projektu Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED). Součástí projektu byla rovněž demolice nevyužívaných skladových objektů, přemístění nákladové rampy železnice, rekonstrukce inženýrských sítí, oprava komunikace ulice Pod Valy včetně světelně řízené křižovatky „U Racioly“, obnova a doplnění městského mobiliáře a výsadba nové zeleně v celém území.
Hlavní přínosy
Podstatné zlepšení podmínek pro uživatele veřejné dopravy
Zkvalitnění veřejného prostoru
Zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě
Zkvalitnění vazeb mezi individuální a veřejnou dopravou (vybudování kapacitních parkovišť P+R)
Přílohy
 
Detaily řešení
Kontakt
Kateřina Guryčová , referent Oddělení dotací a rozvoje města
tel.: 777 637 169
e-mail: katerina.gurycova@ub.cz
Náklady
99 500 000 Kč
Způsob financování
Program švýcarsko-české spolupráce
SŽDC
rozpočet města
Termín realizace
červan 2014 - duben 2016
Zhotovitel
HOCHTIEF CZ a. s.; SMO a. s.; Traťová strojní stanice Olomouc spol. s r. o.
 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Napajedla

Úpravy komunikací v Městské památkové zóně
Oceněné řešení

Uherský Brod

Úprava prostoru před nádražím
 
generální partner